Obowiązki CFO wobec Urzędów

Z pewnością stanowisko dyrektora finansów to jedna z najbardziej wymagających pozycji w firmie. W ostatniej dekadzie obserwuje się znaczący wzrost kompetencji CFO, przy równoczesnym zwiększaniu zakresu obowiązków. Oznacza to, że współcześnie żadna większa firma nie może prawidłowo funkcjonować bez ciężkiej […]

Dlaczego spółki decydują się na IPO?

Rozwój każdej spółki wymaga ciągłych inwestycji w rozwój technologiczny, czy też inwestycji mających na celu rozpocząć ekspansję na nowych rynkach. Sposobów na znalezienie inwestorów jest wiele, aczkolwiek mało który jest tak skuteczny jak dobrze przeprowadzone IPO. IPO – co to […]

Na czym polega split payment?

Split payment jest modelem podzielonej płatności. Wprowadzenie takiego rozwiązanie uzasadnione jest przede wszystkim powiększającą się luką podatkową w VAT. Cały mechanizm podzielnej płatności sprowadza się do zastosowania systemu, w którym należność z tytułu przeprowadzonej transakcji trafia na dwa odrębne rachunki. […]

Jak powinno wyglądać zarządzanie ryzykiem?

W przedsiębiorstwach można się obecnie spotkać z procesem zarządzania ryzykiem. Tego rodzaju proces ma na celu określenie takich sposobów postępowania, które będą kontrolować poziomy ryzyka w organizacji. Zarządzanie ryzykiem Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO 31000) opracowała standardy zarządzania ryzykiem i opisała […]