Jak powinno wyglądać zarządzanie ryzykiem?

W przedsiębiorstwach można się obecnie spotkać z procesem zarządzania ryzykiem. Tego rodzaju proces ma na celu określenie takich sposobów postępowania, które będą kontrolować poziomy ryzyka w organizacji. Zarządzanie ryzykiem Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO 31000) opracowała standardy zarządzania ryzykiem i opisała […]